Dinozaury

Wymieranie

65 milionów lat temu wielkie wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu położyło kres panowania dinozaurów trwającemu 150 miliona lat. Był to jeden z największych kryzysów w dziejach biosfery, który doprowadził do wyginięcia wielu grup organizmów, a niektóre z ocalałych zdziesiątkował.

Katastrofa, która spowodowana być mogła przez upadek na Ziemię asteroidy, zwolniła wiele nisz ekologicznych, przejętych po dinozaurach przez ssaki (istniejące wprawdzie od triasu, ale przez cały mezozoik pozostające w ich cieniu). Dinozaury nie wymarły jednak bezpotomnie. Przetrwała ich wyspecjalizowana gałąź, czyli ptaki. Najwięcej cech wspólnych do ptaków wykazują maniraptory.

eDinozaury.pl